Transport lotniczy

Transport lotniczy jest najbardziej niezawodn± i najszybsz± form± transportu.

    W ramach obsługi przesyłek lotniczych oferujemy:
  • usługi transportowe "door-door"
  • usługi transportowe door to airport
  • transport drobnicowy
  • czarter samolotu
  • transport towarów niebezpiecznych (DGR)